Onderzoek: Blowing Minds

Wiet: de plussen en minnen voor het brein

Het cannabisbeleid wordt wereldwijd steeds liberaler en met ons zijn er  veel onderzoekers bezig om de gezondheidseffecten van cannabis beter te leren begrijpen.
In de eerste studies die we gedaan hebben zagen we veel overeenkomsten tussen het brein van mensen met een cannabis verslaving en mensen met andere verslavingen. Daarnaast zagen we hoe belangrijk specifieke culturele en omgevingsfactoren zijn met het ontstaan van een cannabisverslaving.
Ondanks deze belangrijke bevindingen wordt een cannabisverslaving nog vaak niet gezien als een echte verslaving. Er zijn momenteel geen specifiek behandelingen ontwikkelt voor cannabisverslaving en er zijn geen preventieprogramma’s gericht op cannabisgebruik in Nederland. Dit staat scherp in contrast met de hulpvraag. Onder jongeren en jongvolwassenen is een cannabis verslaving de meest voorkomende middelenverslaving waar hulp voor wordt gezocht.
Wij zijn ervan overtuigd dat het zwart-witte maatschappelijke en wetenschappelijke debat over de negatieve of positieve effecten van cannabis een risico vormt voor de volksgezondheid en wetenschappelijke vooruitgang verstoort. Wij pleiten voor een paradigma-shift die verder gaat dan het zien van cannabis als goed of slecht.
In ons nieuwe onderzoek omarmen we de twee gezichten van cannabis. Mede dankzij de support van de NWO-VIDI zijn we bezig met een baanbrekend cross-cultureel project om de objectieve en subjectieve wisselwerking tussen cannabisgebruik, mentaal welzijn en (neuro)cognitie te onderzoeken. Daarbij kijken we ook naar de rol van verschillende gebruikerskenmerken, waaronder de methode van gebruik, het type product, redenen voor gebruik en culturele context. De kern van het onderzoek bestaat uit een tweejarige longitudinale smartphone-studie onder medische en recreatieve gebruikers in verschillende landen waarbij we kijken naar voorspellers van de korte- en langetermijneffecten van cannabis op mentaal welzijn. Bovendien worden percepties van de positieve en negatieve effecten van cannabis vergeleken tussen gebruikers, het bredere publiek, cannabiswetenschappers en gezondheidsprofessionals.
Alle gegevens van dit project zullen openlijk beschikbaar worden gesteld en we zullen een website ontwikkelen waarmee gebruikers hun verwachte effecten kunnen visualiseren op basis van belangrijke gebruikerskenmerken en gegevens uit het project. Uiteindelijk zal dit project:
  • Langverwachte kennis over de positieve en negatieve wisselwerking tussen cannabisgebruik en hersengezondheid onthullen
  • Discrepanties tussen subjectieve en objectieve effecten aan het licht brengen
  • Een belangrijke bijdrage leveren aan kennis ter behoeve van cannabisgebruikers, onderzoekers, zorgprofessionals en beleidsmakers op nationaal en internationaal niveau.