Karis Colyer-Patel

Na mijn bachelor biomedische wetenschappen, master psychologie en research master Neuroscience and Cognition aan de Universiteit Utrecht, ben ik in oktober 2021 begonnen met mijn PhD aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onder begeleiding van Janna Cousijn en Hanan El Marroun.
Mijn interessegebied is het ontwikkelende brein, en hoe deze kwetsbaar maar ook veerkrachtig kan zijn als het gaat om verslaving. Tijdens mijn project richt ik me op de leeftijdsafhankelijke effecten van middelengebruik op processen gerelateerd aan motivatie en controle inhibitie. Mijn onderzoek combineert data van mens en dier en is translationeel van aard. Daarnaast ben ik geïnteresseerd of er leeftijd gerelateerde verschillen zijn in de hersenstructuur en connectiviteit bij verslaving aan verschillende middelen. Ook wil ik onderzoeken of veranderingen in hersenstructuur en functionaliteit voorspellend kunnen zijn voor de latere trajecten van middelengebruik tijdens adolescentie en volwassenheid. Door de bevindingen van deze onderzoeken te combineren, hoop ik licht te werpen op de vraag of het ouder wordende brein een rol speelt in risico op en de veerkracht tegen verslaving.