Emese Kroon

Na het afronden van mijn bachelor psychobiologie en research master psychology aan de Universiteit van Amsterdam heb ik op deze universiteit ook mijn promotieonderzoek – gefocust op de interne (bv. sex, cognitie, mentale gezondheid) en externe factoren (bv. cultuur, sociale interacties) die bijdragen aan de ontwikkeling en behoud van cannabis verslaving –  uitgevoerd onder supervisie van Janna Cousijn, Reinout Wiers en Francesca Filbey (promotie gepland voor januari 2024).
In September 2023 ben ik gestart met mijn postdoc bij het Neuroscience of Addiction lab aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In dit nieuwe project zal ik me focussen op de complexe en tijdsafhankelijke interacties tussen middelengebruik, mentale gezondheid en cognitie, waarbij we gebruik zullen maken van verschillende onderzoeksmethodes.